Ubezpieczenia D&O

OC członków zarządu i kierownictwa spółek

Kluczowe korzyści

POKRYCIE RETROAKTYWNE

W tym wypadku prawo może działać wstecz - polisa obejmuje ochroną konsekwencje zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

PROFESJONALNE DORADZTWO

Sami prowadzimy kilka spółek. Rozumiemy Twoje problemy - znamy je z autopsji. Dlatego lepiej niż zwyczajni agenci czy pośrednicy możemy pomóc Ci w dobraniu parametrów ubezpieczenia.

PORÓWNANIE I WYBÓR NAJLPESZEGO ROZWIĄZANIA

Jesteśmy mulitagencją - współpracujemy m.in. z Lloyd'sem, Allianz, Collonade (dawn. AIG). Dla Ciebie zrobimy porównanie ofert wszystkich dostępnych na rynku ubezpieczycieli i pomożemy spośród najlepszych wybrać wariant najbardziej adekwatny do Twojej sytuacji

SZYBKI DOSTĘP DO OFERTY

Ubezpieczyciele, z którymi pracujemy, np. Lloyd's czy Collonade, mają wieloletnie doświadczenie w zakresie tzw. ryzyk specjalistycznych, do jakich należy ubezpieczenie d&o i OC managera.

Co to jest ubezpieczenie D&O?

Polisa D&O chroni przed skutkami roszczeń lub postępowań, wniesionych lub wszczętych bezpośrednio przeciwko członkom zarządu i innym osobom zarządzającym danym podmiotem jak też w przypadku roszczeń wobec podmiotu.

Polisa chroni osoby objęte ubezpieczeniem zarówno w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z wykonywaną funkcją, ale również zapewnia pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, administracyjnych czy też cywilnoprawnych. Co bardzo istotne, koszty obrony mogą być wypłacane w formie zaliczek.

Sprawdź jaki poziom ochrony możemy zapewnić Tobie

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Dla członków zarządu i kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż, w tym także branży inwestycyjnej, budowlanej, technologicznej, a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń. Oferta jest skierowana także do spółek zarejestrowanych wcześniej niż dwa lata temu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki chroni m.in.: członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pracowników pełniących funkcje nadzorcze lub zarządcze w spółce, a także ich współmałżonków i spadkobierców.

Sprawdź, czy dla Ciebie również - skontaktuj się z nami.

Ile to kosztuje?

Składka ubezpieczenia D&O zależy od bardzo wielu czynników. Do stworzenia wstępnej oferty absolutnie niezbędne są dla nas dane rejestrowe (tu najważniejszy jest REGON) i finansowe firmy.

Z ostatniego zamkniętego roku obrachunkowego (2017) potrzebujemy poznać następujące wartości:
- przychód
- wynik finansowy netto
- zobowiązania i rezerwy
- aktywa brutto

Jeśli chodzi o rok 2016 interesuje nas tylko informacja czy zakończył się on zyskiem czy stratą.

Istotna jest również branża, w której działa firma. Jeśli jest dla ubezpieczyciela branżą podwyższonego ryzyka będzie miało to wpływ na wysokość składki.

Przy limicie odpowiedzialności na minimalnym poziomie, tj. 500 000 zł składka powinna oscylować między 1000 zł a 3000 zł w skali roku. Ale wszystko zależeć będzie przede wszystkim od danych finansowych.

Jak to działa?

Zakres ubezpieczenia podzielony jest na klauzule oznaczone literami od A do G.

Klauzule A i B stanowią podstawę polisy, są obligatoryjne i nierozłączne. Dotyczą one osobistej odpowiedzialności członków kierownictwa

Klauzula A uruchamiana jest w sytuacji, gdy roszczenie jest zgłaszane bezpośrednio do członka kierownictwa, zaś klauzula B dotyczy sytuacji, gdy za członka kierownictwa odszkodowanie zostało zapłacone przez podmiot, który następnie występuje do polisy D&O o zwrot wypłaconej kwoty.

Klauzule od C do G zapewniają ochronę samemu podmiotowi (np. spółce)

Są to kolejno:

Klauzula C – Roszczenia pracownicze do podmiotu. (Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne pracodawcy są objęte ochroną w ramach klauzul A i B.)

Klauzula D – Ochrona prawna podmiotu

Klauzula E – Programy świadczeń pracowniczych (ochrona zarówno dla spółki/podmiotu jak i dla członków kierownictwa)

Klauzula F – odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki

Klauzula G – utrata danych lub dokumentów

Jak to zrobić?

Ubezpieczenie utraty dochodu

Krok 1 - Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas. Propozycję ubezpieczenia przygotujemy na podstawie danych finansowych i rodzaju podmiotu, czasu jego istnienia oraz wielkości wypłat, jakich oczekujesz. W razie potrzeby poprosimy o dodatkowe parametry. 

Zapewniamy pełną dyskrecję. Udostępnione przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia oferty. Prześlemy Ci stosowne oświadczenie.

OC księgowego

Krok 2 - Zapoznaj się z ofertą

Przygotujemy dla Ciebie zestawienie kilku propozycji ubezpieczenia, by Twój wybór dokładnie zaspokajał Twoje potrzeby.

Szanujemy Twój czas, oferty możemy przesłać na adres e­mail. Jeśli jednak chcesz spotkać się z naszym Doradcą,­ dostosujemy się do Twojego kalendarza.

Ubezpieczenie D&O

Krok 3 - Wybierz wariant

Po podjęciu decyzji przekaż nam, którą ofertę wybrałeś. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania bądź wątpliwości, chętnie na nie odpowiemy.

Gdy wszystko będzie już jasne, zarejestrujemy polisę i prześlemy dane do opłacania składki. 

PAC S.A.

Spółka zarejestr. w Sądzie Rej.
dla M. St. Warszawy
pod nr KRS: 0000446274
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
NIP: 7010360442
REGON: 146405614

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Poniedziałek - Piątek
08:00 - 17:00

Piotr Zomer Prezes Zarządu Prestige Financial

Piotr Zomer

660 663 342
piotr.zomer@prestige-financial.pl